3 دیدگاه
استان کرمان د, 08/03/1400 - 08:40
متن دیدگاه
برگزرای مراسم آزادسازی زندانیان در طول سال در 6 ماهه اول سال تعداد 51 نفر آزاد شده اند
استان کرمان د, 08/03/1400 - 08:40
استان کرمان د, 08/03/1400 - 08:52

افزودن دیدگاه جدید

CAPTCHA
اگر شما یک بازدید کننده انسانی هستید و یک ربات نیستید به چالش و آزمون زیر پاسخ دهید.

پایتخت ایران کجاست؟ (به فارسی تایپ کنید)