د, 08/24/1395 - 20:12 استان کرمان

بیانات مقام معظم رهبری در خصوص مبارزه با اشرافی گری

عکس

افزودن دیدگاه جدید

CAPTCHA
اگر شما یک بازدید کننده انسانی هستید و یک ربات نیستید به چالش و آزمون زیر پاسخ دهید.

پایتخت ایران کجاست؟ (به فارسی تایپ کنید)